Toimintatapamme

Toimintatapamme ja tuotteidemme laatu

Visiomme on myydää maailman laadukkaimpia suodattimia erittäin kilpailukykyiseen hintaan.

 

Tuotteiden valmistus

Tuotteidemme valmistajajalle asettamamme vaatimukset:

  • Valmistajalla tulee olla tehokas ja jatkuva laaduntarkkailu. Tämän lisäksi vaadimme aina toimittajiltamme ISO 9001 laatusertifioinnin.
  • Vaadimme suodattimiemme valmistajalta myös vastuullisuutta ympäristöasioissa ja kestävänkehityksen edistämisessä. Minivaatimus myymiemme suodattimien valmistajalle on  ISO 14001 ympäristösertifikaatti.
  • Arvostamme kotimaisuutta. Lähes kaikki myymämmetuotteemme valmistetaan Suomessa.
  • Tuotteidemme teknisten ominaisuuksien täyttymisen varmistamme EN779:2012 testausstandarin kautta. Vaadimme toimittajiltamme edellämainitun standardin mukaisia suodatinmateriaaleja.

 

Suodatusluokat EN779:2012 standardin mukaan

Suodattimien laadun ja teknistenominaisuuksien määrittelemiseksi Suomessa käytetään Eurooppalaista EN779:2012-standardia, joka  määrittelee suodattimien luokat ja suodatuskyvyn eri hiukkasille seuraavasti:


Varmistamme suodattimiemme suodatusluokat vaatimalla valmistajalta puolueettoman tahon tekemät EN779:2012 mukaiset testaustulokset myymistämme suodatinluokista. 

 

Energiatehokkuus ja paine-ero

Suodatusluokan lisäksi ilmanvaihtosuodattimen toimivuuteen vaikuttaa oleellisesti sen luoma painehäviö. (Painehäviö = vastavoima, joka vastustaa ilman virtausta.) Mitä suuremman painehäviön suodatin ilmanvaihtojärjestelmään luo, sitä pienempi on asuntoon/tilaan virtaavan ilman määrä. Pienempi ilmamäärä heikentää siis ilmanlaatua.

Puhtaan suodattimen paine-häviön lisäksi on myös tarkeää huomioida suodattimeen kertyvän pölyn aiheuttama paine-ero. Likainen ja pölyinen suodatin nostaa suodattimen ylitse olevaa paine-eroa ja näin ollen pienentää sen läpi menevää ilmavirtaa. Tästä syystä on muistettava vaihtaa suodattimet määrä ajoin eli noin 1-2 kertaa vuodessa.