Toimintatapamme

Toimintatapamme ja tuotteidemme laatu

Visiomme on myydää maailman laadukkaimpia suodattimia erittäin kilpailukykyiseen hintaan.

 

Tuotteiden valmistus

Tuotteidemme valmistajajalle asettamamme vaatimukset:

  • Valmistajalla tulee olla tehokas ja jatkuva laaduntarkkailu. Tämän lisäksi vaadimme aina toimittajiltamme ISO 9001 laatusertifioinnin.
  • Vaadimme suodattimiemme valmistajalta myös vastuullisuutta ympäristöasioissa ja kestävänkehityksen edistämisessä. Minivaatimus myymiemme suodattimien valmistajalle on  ISO 14001 ympäristösertifikaatti.
  • Arvostamme kotimaisuutta. Lähes kaikki myymämmetuotteemme valmistetaan Suomessa.
  • Tuotteidemme teknisten ominaisuuksien täyttymisen varmistamme EN779:2012 testausstandarin kautta. Vaadimme toimittajiltamme edellämainitun standardin mukaisia suodatinmateriaaleja.

 

Suodatusluokat EN779:2012 standardin mukaan

Suodattimien laadun ja teknistenominaisuuksien määrittelemiseksi Suomessa käytetään Eurooppalaista EN779:2012-standardia, joka  määrittelee suodattimien luokat ja suodatuskyvyn eri hiukkasille seuraavasti:

Standardi EN 779:2012
Ryhmä Luokka Loppupainehäviö (testaus) Pa Synteettisenpölyn keskim.Erotuskyky (Am) % Keskimääräinen erotusaste (Em) 0.4 μm:n hiukkasille % Minimi erotusaste vaatimus 0.4 μm:n hiukkasille %
Karkeasuodattimet G1 250 50 ≤ Am < 65   -
G2 250 65 ≤ Am < 80   -
G3 250 80 ≤ Am < 90   -
G4 250 90 ≤ Am   -
Keskisuodattimet M5 450 - 40 ≤ Em < 60 -
M6 450 - 60 ≤ Em < 80 -
Hienosuodattimet F7 450 - 80 ≤ Em < 90 35
F8 450 - 90 ≤ Em <95 55
F9 450 - 95 ≤ Em 70


Varmistamme suodattimiemme suodatusluokat vaatimalla valmistajalta puolueettoman tahon tekemät EN779:2012 mukaiset testaustulokset myymistämme suodatinluokista. 

Suodatusluokat ISO 16890 standardin mukaan

EN779:2012 ISO 16890
Suodatusluokka ePM1 ePM2.5 ePM10
M5 < 20% < 40 % > 50%
M6 < 40 % 50 - 60% > 60%
F7 50 - 75% > 70% > 80%
F8 70 - 85 % > 80% > 90%
F9 > 85 % > 90% > 95%

PM1 – hiukkaset, joiden koko on alle 1 µm.
  • Esim: hieno pöly, palamishiukkaset, bakteerit ja virukset.
PM2,5 – hiukkaset, joiden koko on alle 2,5 µm.
  • Esim: siitepöly, itiöt ja muut orgaaniset hiukkaset.
PM10 – hiukkaset, joiden koko on alle 10 µm.
  • Esim: karkea pöly ja orgaaniset hiukkaset.
 

Energiatehokkuus ja paine-ero

Suodatusluokan lisäksi ilmanvaihtosuodattimen toimivuuteen vaikuttaa oleellisesti sen luoma painehäviö. (Painehäviö = vastavoima, joka vastustaa ilman virtausta.) Mitä suuremman painehäviön suodatin ilmanvaihtojärjestelmään luo, sitä pienempi on asuntoon/tilaan virtaavan ilman määrä. Pienempi ilmamäärä heikentää siis ilmanlaatua.

Puhtaan suodattimen paine-häviön lisäksi on myös tarkeää huomioida suodattimeen kertyvän pölyn aiheuttama paine-ero. Likainen ja pölyinen suodatin nostaa suodattimen ylitse olevaa paine-eroa ja näin ollen pienentää sen läpi menevää ilmavirtaa. Tästä syystä on muistettava vaihtaa suodattimet määrä ajoin eli noin 1-2 kertaa vuodessa.